La Merde

'La Merde' is deel twee van de SKaGeN-trilogie over hemel, vagevuur en hel. Grasduinend in de Franse literatuur zet SKaGeN zijn zoektocht verder naar de zin en de onzin van het leven. En passant slaat het collectief zijn ankers diep in ons culturele bewustzijn. Noem het een opdracht: op de drempel van een nieuwe eeuw zoeken naar de wortels van onze cultuur. Om in hetzelfde zoeken te kijken waar de bloemen nog bloeien.

In 'Door mijn schuld' (2005) baseerde SKaGeN zich op 'Le Bagne' van Jean Genet. Voor 'La Merde' leest het collectief er grondig 'De Pest' van Albert Camus op na, een bekend werkstuk over een stad in Algerije die ten prooi valt aan – wat had je gedacht – de pest. De personages worden, in de quarantaine tussen de stadsmuren, tot elkaar veroordeeld.  Ze trachten er het beste van te maken, door engagement, liefde en doorzettingsvermogen. En kijk. Meteen zitten ze op een geliefkoosd werkproces. Wroeten en zoeken. En weggooien en opnieuw gaan zoeken naar oplossingen.

Een werkmethode die ook dokter Rieux toepast daar in Algerije, tussen de lijken, de ratten en andere hulpverleners. Terwijl de pestepidemie genadeloos om zich heen raast, gaan dokter Rieux en de zijnen onverdroten verder met het proberen genezen van mensen en het proberen voorkomen van nieuwe besmettingen. Uitzichtloos en vaak met de moed der wanhoop. Heeft al dat werk wel zin? Daar gaat het niet eens om. Het gaat om het doodeenvoudig vervullen van plicht. Naar best vermogen. Denk aan het Belgische identificatieteam dat na de Tsunami richting Atej vloog en je weet meteen dat deze thematiek niet volledig haaks staat op het alledaagse.

Zware woorden, lichte zinnen. SKaGeN snijdt niet zomaar zijn thema’s aan. SKaGeN vertrekt altijd vanuit het engagement de mens en zijn bestaan beter te willen begrijpen. Het is in dat laatste dat de lichte danspas van SKaGeN opvalt. Hoe zwaarder het thema, hoe lichter de voeten over het podium dansen. Ook in 'La Merde' mengt SKaGeN zachte humor met scherpe visie en hedendaagse vormgeving. Denk bij deze voorstelling alvast aan het filmische bluekey-principe dat je ook in 'DeDayroom' (2004) zag. De personages worden live gespeeld; de rest is pixel en verbeelding. Een blauwe zee vol niets en daarin zes acteurs. Het resultaat is een projectie, met meubels, attributen, steden en de ‘merde’ uit 'De Pest'. Wat je ziet, is onoverkomelijk de setting uit het literaire meesterwerk. Wat je voelt, is het vagevuur waarin elkeen met verenigde krachten werkt. En wat doe je dan? Eens slikken omdat je het herkent. Maar ook eens goed lachen. Om dezelfde reden.

CREDITS

 

 

Productie

SKaGeN

Acteurs

Mathijs ScheepersValentijn Dhaenens

Korneel HamersClara Van den Broek

Bruno Vanden BroekeYves Degryse

Kostuum

Barbara De Laere

Technische creatie


Productieleiding

 

Maquette

Jeroen Wuyts

Geert De Vleesschouwer

Eline Van Hoye


Koen De Ceuleneer

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap

In samenwerking met De Tijd en MontySPEELLIJST

 Deze reeks is afgelopen. Speelreeks van 02/03/2006 tot 29/04/2006

Login of registreer om het archief te bekijken.

Het digitale archief bevat recensies, persmappen, teksten, enz. Voor een aantal van deze documenten dient u zich te laten registreren. Let wel: bij gebruik van concepten, tekst- en beeldmateriaal moeten de regels rond auteursrecht worden nageleefd.